AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o konsultacjach do Strategii ZIT MOF Torunia

Image

Zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn.
"Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia" oraz do
przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w wyznaczonym terminie.
Celem konsultacji jest poznanie opinii i zebranie uwag dla Strategii
ZIT.

2023-12-18

Zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn.
"Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii
ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia" oraz do przekazania
swoich spostrzeżeń i opinii w wyznaczonym terminie.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian
w zakresie zapisów Prognozy.

2023-11-22

Powołanie Rady ZIT MOFT


14 września 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Torunia, na którym powołano Radę ZIT MOFT.
Rada została powołana w 15-osobowym składzie:
Szczepan Burak - Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska w Toruniu
Anna Dubownik - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Małgorzata Figura-Zima - Spółdzielnia Socjalna Wspólna Sprawa
Anna Głuszek - Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Hanna Grochowska - Chełmińska Rada Biznesu
Iga Jambor-Skupniewicz - Stowarzyszenie Teatr Agrafka
Kamil Jurczenia - Stowarzyszenie Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej
Daniela Korpalska - Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym „Podaj Rękę” w Obrowie
Ryszard Kruk - Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu
Joanna Metel - Fundacja Aktywni Obecni
Agnieszka Narkiewicz - Koło Gospodyń Wiejskich Szembekowo
Izabela Schodowska - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”
Małgorzata Wiśniewska - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
Alicja Zdziarska-Skoczeń - Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej
Paweł Żywiecki - Fundacja Przedsiębiorczy Toruń
Rada ZIT MOFT pełni funkcję konsultacyjno-opiniodawczą dla Stowarzyszenia, w szczególności w
procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii.

2023-09-18

Nabór członków Rady ZIT MOFT

Image

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia ogłasza nabór
członków Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Pełna treść ogłoszenia znajduje się
tutaj [link].
Członkami Rady mogą zostać osoby reprezentujące podmioty prowadzące
działalność na terenie MOFT, w tym:
• partnerów gospodarczych i społecznych,
• społeczeństwo obywatelskie,
• inne podmioty istotne z punktu widzenia działań przewidzianych w
Strategii oraz na które realizacja Strategii może oddziaływać.
Rada ZIT MOFT pełni funkcję konsultacyjno-opiniodawczą dla
Stowarzyszenia, w szczególności w procesach związanych z opracowaniem,
realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii. Uczestnictwo w Radzie
ma charakter społeczny.
Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 6
września 2023 roku prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez podmiot
zgłaszający Formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik [link do
formularza pdf] do ogłoszenia, drogą mailową w wersji pdf na adres
biuro@zit-torun.pl
Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z wyborem na członka Rady
ZIT MOFT. Planuje się, że Rada liczyć będzie co najmniej 15 członków.
Ostateczną decyzję w sprawie liczebności Rady oraz zakwalifikowania
przedstawicieli poszczególnych podmiotów, podejmie Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę przede wszystkim doświadczenie
podmiotu i kandydata w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa
obywatelskiego, rozwoju społeczno-gospodarczego MOFT oraz oferowany
wkład w przygotowanie i realizację Strategii, uwzględniając możliwie
zróżnicowaną reprezentację grup interesariuszy.
Więcej informacji znajduje się w załączniku „Zasady naboru członków Rady
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Torunia” [link].
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Stowarzyszenia pod
numerem telefonu: 56 541 89 00 oraz adresem biuro@zit-torun.pl
Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do współpracy.

Zarząd Stowarzyszenia

2023-08-16

RODO

Biuro Stowarzyszenia MOFT ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41a/1-4 87-100 Toruń

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia stanowi wspólną reprezentację jednostek samorządu terytorialnego z terenu MOFT, wdrażających w perspektywie finansowej 2021-2027 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego.

Celem Stowarzyszenia, które pełni funkcję Związku ZIT, jest współpraca na rzecz integracji społeczno-gospodarczej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, dążenie do zrównoważonego i równomiernego rozwoju gmin i powiatów w ramach MOFT oraz ich reprezentowanie i obrona wspólnych interesów w realizacji zadań wynikających z Umowy Partnerstwa do realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce.

Organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Członkami Zarządu pierwszej kadencji są:
 • Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski - Prezes Zarządu
 • Starosta Powiatu Aleksandrowskiego Lidia Tokarska - Zastępca Prezesa Zarządu
 • Starosta Powiatu Chełmińskiego Zdzisław Gamański - Zastępca Prezesa Zarządu
 • Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski - Zastępca Prezesa Zarządu
 • Starosta Powiatu Toruńskiego Marek Olszewski - Zastępca Prezesa Zarządu
 • Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego Arkadiusz Gralak
 • Burmistrz Miasta Chełmna Artur Mikiewicz
 • Burmistrz Miasta Chełmży Jerzy Czerwiński
 • Zastępca Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń Róża Kopaczewska
 • Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Andrzej Olszewski
 • Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz
 • Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński
 • Wójt Gminy Unisław Jakub Danielewicz
Członkami Komisji Rewizyjnej są:
 • Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal - Przewodniczący KR
 • Wójt Gminy Chełmno Krzysztof Wypij - Zastępca Przewodniczącego KR
 • Wójt Gminy Bądkowo Ryszard Gerard Stępkowski
Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia (MOFT) składa się z 36 jednostek samorządu terytorialnego, tworzących jednocześnie Stowarzyszenie MOFT:

Jednostki składające się na MOFT:
 • Gmina Miasta Toruń
 • Powiat Aleksandrowski
 • Powiat Chełmiński
 • Powiat Golubsko-Dobrzyński
 • Powiat Toruński
 • Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
 • Gmina Miasto Chełmno
 • Gmina Miasta Chełmża
 • Gmina Miejska Ciechocinek
 • Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
 • Gmina Kowalewo Pomorskie
 • Gmina Miejska Nieszawa
 • Gmina Aleksandrów Kujawski
 • Gmina Bądkowo
 • Gmina Chełmno
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Ciechocin
 • Gmina Czernikowo
 • Gmina Golub-Dobrzyń
 • Gmina Kijewo Królewskie
 • Gmina Koneck
 • Gmina Lisewo
 • Gmina Lubicz
 • Gmina Łubianka
 • Gmina Łysomice
 • Gmina Obrowo
 • Gmina Papowo Biskupie
 • Gmina Raciążek
 • Gmina Radomin
 • Gmina Stolno
 • Gmina Unisław
 • Gmina Waganiec
 • Gmina Wielka Nieszawka
 • Gmina Zakrzewo
 • Gmina Zbójno
 • Gmina Zławieś Wielka
nic
Biuro Stowarzyszenia MOFT ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41a/1-4 87-100 Toruń
56 451 89 00
biuro@zit-torun.pl
KRS: 0000990724
NIP: 9562377950
REGON: 523032110
ZIT MOFT