AKTUALNOŚCI

Pozytywne opinie dla Strategii ZIT MOF Torunia

Image

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia otrzymała pozytywną opinię Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Strategia ZIT MOF Torunia to dokument o charakterze strategicznym i operacyjnym, umożliwiający wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz określający ramy realizacji planowanych przedsięwzięć. Pozytywne opinie umożliwiają ubieganie się o dofinansowanie dla projektów ujętych w Strategii.
Oficjalna prezentacja dokumentu Strategii odbędzie się 20 marca 2024 roku o godz. 15:00 w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Łokietka 3 w Toruniu.

2024-03-15

Ogłoszenie o konsultacjach do Strategii ZIT MOF Torunia

Image

Zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn.
"Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia" oraz do
przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w wyznaczonym terminie.
Celem konsultacji jest poznanie opinii i zebranie uwag dla Strategii
ZIT.

2023-12-18

Zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn.
"Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii
ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia" oraz do przekazania
swoich spostrzeżeń i opinii w wyznaczonym terminie.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian
w zakresie zapisów Prognozy.

2023-11-22

Powołanie Rady ZIT MOFT

14 września 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Torunia, na którym powołano Radę ZIT MOFT.
Rada została powołana w 15-osobowym składzie:
Szczepan Burak - Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska w Toruniu
Anna Dubownik - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Małgorzata Figura-Zima - Spółdzielnia Socjalna Wspólna Sprawa
Anna Głuszek - Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Hanna Grochowska - Chełmińska Rada Biznesu
Iga Jambor-Skupniewicz - Stowarzyszenie Teatr Agrafka
Kamil Jurczenia - Stowarzyszenie Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej
Daniela Korpalska - Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym „Podaj Rękę” w Obrowie
Ryszard Kruk - Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu
Joanna Metel - Fundacja Aktywni Obecni
Agnieszka Narkiewicz - Koło Gospodyń Wiejskich Szembekowo
Izabela Schodowska - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”
Małgorzata Wiśniewska - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
Alicja Zdziarska-Skoczeń - Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej
Paweł Żywiecki - Fundacja Przedsiębiorczy Toruń
Rada ZIT MOFT pełni funkcję konsultacyjno-opiniodawczą dla Stowarzyszenia, w szczególności w
procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii.

2023-09-18

Nabór członków Rady ZIT MOFT

Image

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia ogłasza nabór
członków Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Pełna treść ogłoszenia znajduje się
tutaj ""link""
Członkami Rady mogą zostać osoby reprezentujące podmioty prowadzące
działalność na terenie MOFT, w tym:
• partnerów gospodarczych i społecznych,
• społeczeństwo obywatelskie,
• inne podmioty istotne z punktu widzenia działań przewidzianych w
Strategii oraz na które realizacja Strategii może oddziaływać.
Rada ZIT MOFT pełni funkcję konsultacyjno-opiniodawczą dla
Stowarzyszenia, w szczególności w procesach związanych z opracowaniem,
realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii. Uczestnictwo w Radzie
ma charakter społeczny.
Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 6
września 2023 roku prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez podmiot
zgłaszający Formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik [link do
formularza pdf] do ogłoszenia, drogą mailową w wersji pdf na adres
biuro@zit-torun.pl
Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z wyborem na członka Rady
ZIT MOFT. Planuje się, że Rada liczyć będzie co najmniej 15 członków.
Ostateczną decyzję w sprawie liczebności Rady oraz zakwalifikowania
przedstawicieli poszczególnych podmiotów, podejmie Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę przede wszystkim doświadczenie
podmiotu i kandydata w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa
obywatelskiego, rozwoju społeczno-gospodarczego MOFT oraz oferowany
wkład w przygotowanie i realizację Strategii, uwzględniając możliwie
zróżnicowaną reprezentację grup interesariuszy.
Więcej informacji znajduje się w załączniku „Zasady naboru członków Rady
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Torunia” [link].
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Stowarzyszenia pod
numerem telefonu: 56 541 89 00 oraz adresem biuro@zit-torun.pl
Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do współpracy.

Zarząd Stowarzyszenia

2023-08-16

Biuro Stowarzyszenia MOFT ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41a/1-4 87-100 Toruń

RODO

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia stanowi wspólną reprezentację jednostek samorządu terytorialnego z terenu MOFT, wdrażających w perspektywie finansowej 2021-2027 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego.

Celem Stowarzyszenia, które pełni funkcję Związku ZIT, jest współpraca na rzecz integracji społeczno-gospodarczej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, dążenie do zrównoważonego i równomiernego rozwoju gmin i powiatów w ramach MOFT oraz ich reprezentowanie i obrona wspólnych interesów w realizacji zadań wynikających z Umowy Partnerstwa do realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce.

Organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Członkami Zarządu pierwszej kadencji są:
 • Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski - Prezes Zarządu
 • Starosta Powiatu Aleksandrowskiego Lidia Tokarska - Zastępca Prezesa Zarządu
 • Starosta Powiatu Chełmińskiego Zdzisław Gamański - Zastępca Prezesa Zarządu
 • Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski - Zastępca Prezesa Zarządu
 • Starosta Powiatu Toruńskiego Marek Olszewski - Zastępca Prezesa Zarządu
 • Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego Arkadiusz Gralak
 • Burmistrz Miasta Chełmna Artur Mikiewicz
 • Burmistrz Miasta Chełmży Jerzy Czerwiński
 • Zastępca Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń Róża Kopaczewska
 • Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Andrzej Olszewski
 • Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz
 • Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński
 • Wójt Gminy Unisław Jakub Danielewicz
Członkami Komisji Rewizyjnej są:
 • Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal - Przewodniczący KR
 • Wójt Gminy Chełmno Krzysztof Wypij - Zastępca Przewodniczącego KR
 • Wójt Gminy Bądkowo Ryszard Gerard Stępkowski
Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia (MOFT) składa się z 36 jednostek samorządu terytorialnego, tworzących jednocześnie Stowarzyszenie MOFT:

Jednostki składające się na MOFT:
 • Gmina Miasta Toruń
 • Powiat Aleksandrowski
 • Powiat Chełmiński
 • Powiat Golubsko-Dobrzyński
 • Powiat Toruński
 • Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
 • Gmina Miasto Chełmno
 • Gmina Miasta Chełmża
 • Gmina Miejska Ciechocinek
 • Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
 • Gmina Kowalewo Pomorskie
 • Gmina Miejska Nieszawa
 • Gmina Aleksandrów Kujawski
 • Gmina Bądkowo
 • Gmina Chełmno
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Ciechocin
 • Gmina Czernikowo
 • Gmina Golub-Dobrzyń
 • Gmina Kijewo Królewskie
 • Gmina Koneck
 • Gmina Lisewo
 • Gmina Lubicz
 • Gmina Łubianka
 • Gmina Łysomice
 • Gmina Obrowo
 • Gmina Papowo Biskupie
 • Gmina Raciążek
 • Gmina Radomin
 • Gmina Stolno
 • Gmina Unisław
 • Gmina Waganiec
 • Gmina Wielka Nieszawka
 • Gmina Zakrzewo
 • Gmina Zbójno
 • Gmina Zławieś Wielka
nic
Biuro Stowarzyszenia MOFT ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41a/1-4 87-100 Toruń
56 451 89 00
biuro@zit-torun.pl
KRS: 0000990724
NIP: 9562377950
REGON: 523032110
ZIT MOFT